GDPR

V souladu s článkem 7 Nařízení (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob při zpracování osobních údajů a o volném pohybu takových údajů uděluji subjektu Ing. David Pospíšil, Ph.D. se sídlem Požární 167/12, 620 00 Brno, Česká republika, IČ: 75747731, zapsaném na Úřade příslušném podle §71 odst.2 živnostenského zákona: Magistrát města Brna souhlas se získáním a zpracováním svých osobních údajů v informačních systémech subjektu, v rozsahu mnou poskytnutých údajů uvedených v elektronickém formuláři uvedeném na webovém sídle subjektu, za účelem získání produktů a služeb. Souhlas uděluji na nezbytně potřebnou dobu, nejvýše však na 2 měsíce.

Prohlašuji, že poskytnutí uvedených údajů je dobrovolné a beru na vědomí, že svůj souhlas se zpracováním údajů mohu bezplatně a kdykoli odvolat na webovém sídle subjektu https://www.araucaria.cz/ elektronicky na adrese: info@araucaria.cz, nebo písemně na adrese Ing. David Pospíšil, Ph.D., Požární 167/12, 620 00 Brno, Česká republika. Odvolání souhlasu nemá vliv na zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu před jeho odvoláním.

Potvrzuji, že subjekt mě informoval o podrobnostech o zpracovávání osobních údajů včetně poučení o právech dotyčné osoby prostřednictvím svého webového sídla (https://www.araucaria.cz/) na podstránce Zásady ochrany osobních údajů.


Cookies Policy

Tento web používá soubory cookies

V zájmu zlepšení funkčnosti webové stránky, zlepšení vašeho zážitku při jejím používání a s cílem nabídnout vám nové produkty a služby, používá naše stránka soubory cookies. Prohlížením našich stránek předpokládáme, že souhlasíte s používáním souborů cookies.

Cookies jsou malé textové soubory, které jsou uchovávány prostřednictvím vašeho internetového prohlížeče ve vašem počítači, tabletu nebo mobilním telefonu. Cookies nám například umožňují identifikovat, že z vašeho zařízení navštěvujete naši webovou stránku opakovaně, což nám umožňuje nabídnout vám obsah, který odpovídá vašim předchozím návštěvám. Cookies nám také umožňují zajistit řádné fungování stránky https://www.araucaria.cz/ a můžeme díky nim zlepšovat její funkčnost a naše služby pro vás.